TIP: Vej din dyne inden vask, så ved du efter tørretumbling om dynen er blevet helt tør, når du kontrolvejer den!

om DYKON

DYKON A/S er Nordens førende producent af naturfyldsdyner og –puder. Det er vores hen-
sigt at udbygge den position ved at videre-
udvikle vores konkurrencedygtige dynetek-
nologi og globale tilstedeværelse.

DYKONs strategi er at skabe værdi for kun-
derne på baggrund af en høj grad af specia-
lisering i forædling af dun og fjer. Vi tilbyder naturfyldsprodukter, som er optimeret til kundernes efterspørgsel.
Hos DYKON kombineres det gamle, tradi-
tionelle håndværk: at forædle råvaren med tidens trend, nye ideer og teknologier.

DYKONs styrke er baseret på:
- Medarbejdernes faglige og personlige
  
kompetencer
- Førende teknologi og viden
- Global kapacitet og forsyningskæde
- Kundernes loyalitet
- Væsentlige stordriftsfordele
- Skræddersyede produktløsninger

DYKON beskæftiger i dag ca. 80 medarbejdere på fabrikken i Lunderskov.